babictví‎ > ‎

historie babictví

CO MUSÍ UMĚT PORODNÍ BÁBY

Víte, jaké je nestarší řemeslo na světě? Že by kněžky lásky? Ale kdepak. Přece porodní báby.

Porodní báby zažívají comeback

„... žena gramotná, duchaplná, obdařená dobrou pamětí, pracovitá, počestná a bez smyslových vad. Má mít zdravé končetiny, silné tělo a dlouhé štíhlé prsty s krátkými nehty. Má být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků a nemá být chtivá peněz, aby neposkytovala látky vyvolávající potrat za úplatu." Takto popisuje ideální pomocnici při porodu sto let před naším letopočtem Sorános z Efesu.

Začalo to u Apolináře

V českých zemích se se školením porodních babiček začalo před více než dvěma sty lety. Mohla za to žena - zkušená rodička císařovna Marie Terezie. V roce 1753 vydala zdravotní „Generální řád pro Království České", který se zabýval i postavením žen, vykonávajícím „babictví". Nabádal je k čestnému chování, zakazoval pití vína a jiných alkoholických nápojů a pod hrozbou trestu zakazoval jakékoli předčasné vypuzení plodu a podávání léků šestinedělce i novorozenci.

Za otce pražské porodnické školy je považován Antonín Jungmann, bratr Josefa Jungmanna. Téměř půl století působil v čele porodnice u Apolináře. Za tu dobu se tu vyškolilo 8276 porodních bab. Jeho učebnice Úvod k babení z roku 1804 je na první pohled úsměvná, snad proto, že je sepsána češtinou ještě dosti neobratnou. To však nic neubírá na jejím obsahu, a na skutečnosti, že poprvé měly naše porodní prabáby, latiny neznalé, možnost studia zásad svého povolání.

Bába budiž prostředního věku...

„Jaké vlastnosti bába schopná míti bude?" ptá se Jungmann v učebnici. A odpovídá: „K dosažení vážnosti a hodnosti babické žádá se:

1. By bába k náležitému konání ouřadu svého při dobrém zdraví byla, neb churavá a rozmazaná bdění noční a jiné nesnáze denní těžce snese. Budiž tělem čistá, bez ohavných osutin, bez svrabu a jiných neřestí. Ruce bába měj jemné, citlivé.

2. Mimo tělesnou tu vlastnost, budiž bába prostředního věku, 20 - 30 let, totiž ona jenžto do učení teprve přichází. Mladá obyčejně bývá nepovážlivá, ztřeštěná, bez důvěrnosti obecné. Příliš letitá zapomnělá, nedostatečná, nevrlá a často předsudků plná.

3. Cenu báby povyšuje a množí nápodobně: šlechetnost a čitelnost srdce, bedlivost v jednání, opatrnost, střídmost, povážlivost, trpělivost, přívětivost, svědomitost ve všem konání. Budiž bába nepřítelkyně žvanivosti, klevet, opilství, milovnice čistoty."

...

Tolik první česká příručka pro porodní babičky. Ještě před pár desítkami let, kdy bylo porodnictví neprodyšně sešněrováno sterilitou lékařské vědy, nebylo pro vzpomínky na porodní báby místo. Dnes se nosí návrat ke spontánním přírodním porodům a v rámci tohoto trendu se porodní asistentky klidně mohou ohlížet po svých kořenech. Stydět se za ně rozhodně nemusí.

(Zdroj: Magazín prozeny.cz - celý článek)