babictví

Babictví, nauka o babení čili pomáhání vlastně přisluhování při porodu, znamená souhrn všech vědomostí, jichž má každá porodní bába zapotřebí, aby mohla záhy poznati každou nepravidelnost v těhotenství, při porodu a šestinedělí, a lékaře ještě v čas přivolati, i veškerou zručnost, jakou sobě má osvojiti, by dovedla těhotné, rodičky, šestinedělky a novorozence, pokud jsou zdrávi, a jak to zákon i věda lékařská žádá, řádně obsluhovati a ošetřovati. (Zdroj: Ottův slovník naučný)